image
: : ข่าวกิจกรรม/โครงการ
No
กิจกรรม/โครงการ
วันที่จัดกิจกรรม
1 โครงการอบรม Oracle 2015 (12 ชม.) 01 พ.ย. 2558
2 โครงการอบรม Oracle 2015 (9 ชม.) 01 พ.ย. 2558
3 โครงการอบรม Oracle 2015 (6 ชม.) 01 พ.ย. 2558
4 กิจกรรมแนะแนว 16 ก.ย. 2558
5 โครงการ Singha Bizcourse 2015 26 ก.พ. 2558
6 พิธีรับประทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 15 ปี 2557 10 ก.ย. 2557
7 Mock Job นักศึกษา 2555 05 มี.ค. 2557
8 กีฬามหาดเกมส์ 2556 05 มี.ค. 2557
9 Mock Job นักศึกษา 2556 19 ก.พ. 2557
10 โครงการติวน้อง 2556 19 ก.พ. 2557
11 กิจกรรมเลือกเสรีสาขาบัญชี1(คีย์ข้อมูลแบบสอบถาม) 19 ก.พ. 2557
12 ซ้อมเชียร์มหาด 56 ครั้งที่ 14 12 ก.พ. 2557
13 นักกีฬามะหาด 56 18 หน่วย 12 ก.พ. 2557
14 นักกีฬามะหาด 56 16 หน่วย 12 ก.พ. 2557
15 ซ้อมเชียร์มหาด 56 ครั้งที่ 13 11 ก.พ. 2557
16 ซ้อมเชียร์มหาด 56 ครั้งที่ 12 10 ก.พ. 2557
17 ซ้อมเชียร์มหาด 56 ครั้งที่ 11 06 ก.พ. 2557
18 สายเลือดใหม่พัฒนาชุมชน 56 05 ก.พ. 2557
19 ซ้อมเชียร์มหาด 56 ครั้งที่ 10 04 ก.พ. 2557
20 ซ้อมเชียร์มหาด 56 ครั้งที่ 9 03 ก.พ. 2557
21 ซ้อมเชียร์มหาด 56 ครั้งที่ 8 29 ม.ค. 2557
22 ซ้อมเชียร์มหาด 56 ครั้งที่ 7 28 ม.ค. 2557
23 ซ้อมเชียร์มหาด 56 ครั้งที่ 6 26 ม.ค. 2557
24 ซ้อมเชียร์มหาด 56 ครั้งที่ 5 25 ม.ค. 2557
25 โครงการ HU Dew Contest 2014 23 ม.ค. 2557
26 ซ้อมเชียร์มหาด 56 ครั้งที่ 2 15 ม.ค. 2557
27 ซ้อมเชียร์มหาด 56 ครั้งที่ 1 14 ม.ค. 2557
28 เดินเทิดพระเกียรติวันพ่อ 2556 05 ธ.ค. 2556
29 โครงการรับปริญญา AC 2556 24 พ.ย. 2556
30 โครงการต่อต้านพรบ.นิรโทษกรรม 2556 22 พ.ย. 2556
31 พิธีประทานปริญญาบัตร 2555 ฝ่ายพิธีการ การจัดการ 20 พ.ย. 2556
32 พิธีประทานปริญญาบัตร 2556 20 พ.ย. 2556
33 โครงการนิรโทษกรรม 2556 04 พ.ย. 2556
34 โครงการ Guest Speaker AC ช่วงเช้า 15 ก.ย. 2556
35 โครงการ Guest Speaker AC ช่วงบ่าย 15 ก.ย. 2556
36 โครงการ Cabling Contest 2556 10 ก.ย. 2556
37 โครงการ Meeting 2556 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 07 ก.ย. 2556
38 โครงการ Guest Speaker MG&IM 1/2556 19 ส.ค. 2556
39 กีฬา BIZ GAMES 2556 14 ส.ค. 2556
40 กีฬา BIZ GAMES 2555 14 ส.ค. 2556
41 โครงการ Biz Game 56 AC 13 ส.ค. 2556
42 โครงการ Biz Game 56 AC-2 13 ส.ค. 2556
43 เดินเทิดพระเกียรติวันแม่ 2556 12 ส.ค. 2556
44 โครงการหล่อเทียน 2556 17 ก.ค. 2556
45 โครงการไหว้ครูสาขา 2556 17 ก.ค. 2556
46 โครงการประชุมผู้ปกครอง 2556 10 ก.ค. 2556
47 โครงการจุดใต้ 03 ก.ค. 2556
48 ค่าบำรุงกิจกรรมคณะครั้งที่ 2 ปี 2556 01 ก.ค. 2556
49 โครงการสายใย ครช AC 22 มิ.ย. 2556
50 โครงการไหว้ครูสาขาบัญชี 56 13 มิ.ย. 2556
51 โครงการ MOS 2555 04 มิ.ย. 2556
52 ค่าบำรุงกิจกรรมคณะครั้งที่ 1 ปี 2556 02 มิ.ย. 2556
53 กีฬามหาดเกมส์ 2555 06 มี.ค. 2556
54 สายเลือดใหม่พัฒนาชุมชน 55 06 มี.ค. 2556
55 เดินเทิดพระเกียรติวันพ่อ 2555 05 ธ.ค. 2555
56 ค่าบำรุงกิจกรรมคณะครั้งที่ 2 ปี 2555 11 ก.ย. 2555
57 เดินเทิดพระเกียรติวันแม่ 2555 11 ส.ค. 2555
58 โครงการประชุมผู้ปกครอง 2555 04 ก.ค. 2555
59 ค่าบำรุงกิจกรรมคณะครั้งที่ 1 ปี 2555 25 มิ.ย. 2555
60 สวัสดิการมหาด 1 55 25 ม.ค. 2555
61 เชียร์ลีดเดอร์มหาด 55 19 ม.ค. 2555
62 สวัสดิการมหาด 55 18 ม.ค. 2555
63 ซ้อมเชียร์มหาด 55 17 ม.ค. 2555
64 สแตนด์เชียร์มหาด 55 17 ม.ค. 2555
65 เปิดมหาดเกมส์ ปี55 17 ม.ค. 2555